Cardiff Lions RFC

Cardiff Lions RFC

Rugby Union

contact the club


Cardiff Lions RFC is Wales' first Gay & Inclusive Rugby Club. We are for the development of rugby in South Wales in an all-inclusive environment that supports one-an-other on & off the pitch as a Pride.

To guide this, the club committee will aid & support all members, and promote the ideals of the club at all times.

Clwb Rygbi Llewod Caerdydd yw clwb rygbi hoyw a chynhwysol cyntaf Cymru. Rydym yn sefyll dros ddatblygu rygbi yn Ne Cymru mewn awryfgylch holl gynhwysol sydd yn cefnogi ein gilydd at ac oddi at y maes chwarae gyda balchder.

I arwain hyn, mae pwyllgor y clwb yn cynorthwyo ac yn cefnogi pob aelod, ac yn hyrwyddo delfrydau y clwb yr holl amser.   Membership focus
  Male

   Region
  Cardiff

   City/Locality
  South Wales